Live Stories from Prishtina

LIVE

Paper After Midnight

Mbrëmja dhe mëngjesi bashkë në një vend. Paper After Midnight, nuk ju lë asnjëherë vetëm. Nga ora 24:00 deri në mëngjesin e hershëm 07:00, shoqërohuni me gjithçka që është “Taze” në Paper.