Na ndiqni:

FB IG
- Live and let other people live too
- Live and let other people live too

Listen to Paper Radio

Based on a true story...

Dedikuar ngjarjeve të jetës që na rrethojnë, Paper Gallery gjithmonë mundohet që përmes ekspozitave dhe ngjarjeve të tjera artistike të gjenerojë një debat të frytshëm dhe të trajtojë tema nga realiteti, por me një perspektivë artistike dhe kulturore.

Të jesh lider, komunikues, të kesh kurajo për ndryshim dhe të jesh pasionant ndaj punës që bën, të lejon të jesh kontribues për komunitetin dhe shoqërinë ku jetojmë.

Njerëzit gjatë gjithë kohës janë në përpjekje për të kuptuar veten, duke filluar nga mënyra se si mendojnë, si ndihen e pastaj edhe si veprojnë. Disa arrijnë të shprehin ndjenjat e tyre përmes shkrimit e disa të tjerë përmes pikturës.

Përgjatë historisë, muzika ka luajtur rol të rëndësishëm në prezantimin e kulturës. Muzika iu ka mundësuar artistëve, së pari të shprehin emocionet e tyre, e pastaj edhe të paraqesin një këndvështrim personal rreth një ngjarje të caktuar sociale, qoftë duke e prezantuar muzikën si qasje argëtuese, por edhe ndërgjegjësuese për shoqërinë.

Kur zgjedhim të udhëtojmë, zakonisht shkojmë në vende që na shpie kurioziteti, në vende ku ka një histori për t’u treguar, ku ka diçka të fshehur për t’u parë, ku dëshirojmë të dalim jashtë pistave që i hasim në përditshmëri.

LISTEN TO PAPER RADIO
91.1FM
LIVE
LISTEN TO PAPER RADIO 91.1FM
TOP