Live Stories from Prishtina

LIVE

Astrit Dushi

Titi është pjesë e Paper Radios, që nga themelimi i saj dhe çdo muzikë e transmetuar në radio është nga përzgjedhja e tij. Emisioni ”TOP 40” është produkti origjinal i Paper-it dhe Titit, nërsa vjen edhe me emisionet tjera si Paper Anthems dhe Paper Select. Ai është aktiv në fushën mediale që nga vitet e 80-ta, ai është themelues i radio stacioneve tjera në Kosovë, si K4 dhe produkteve tjera mediale.

Emisionet